Mevzii İmar Planları

Mevzi imar planı, mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olan planlardır.

Bu planlar, yerleşim yeri dışındaki bir alanın çeşitli amaçlarla (depolama tesisleri, akaryakıt istasyonları, dinlenme ve konaklama tesisleri, katı atık depolama tesisleri, turizm, büyük alt yapı projeleri, sanayi yapıları, toplu konut ya da toplu yerleşim, gecekondu önleme gibi) planlanması istenildiğinde hazırlanmaktadır.

Bilgi ve alternatif görüş olmak için arayınız

link