Uygulama İmar Planı

Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli planlardır.

Uygulama İmar Planı ile ilgili tecrübe ve bilgimizi paylaşmaya hazırız.

Bilgi ve alternatif görüş olmak için iletişime geçiniz

link