Revizyon Planları

İmar planı revizyonu; yapılan nazım ve uygulama imar planlarının uygulamalarında problem olması halinde veya söz konusu planların ihtiyaca cevap vermemesi durumunda planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi ile ortaya çıkan planlardır.

Ev, işyeri planlarındaki revizyonlar için mutlaka bizden de alternatif görüş alınız. Bize ulaşınız.

link