Plan Değişiklikleri – Tadilatları

İmar planı, inşaat yapılacak olan bir toprağın hakkında detaylı bir şekilde bilgiler veren plan ya da haritaya denir. Nüfusu 10 bini geçen her yerleşim yeri için imar planı yapılması zorunludur. Nüfusu 10 binin altında olan bölgelerde de belediyenin vereceği karar doğrultusunda imar planı yapılabilir. İmar planları bir arsa üzerinde nereye, ne kadar ve ne amaçla yapı inşa edilebileceği, adalar, yollar, düzen, yoğunluk düzeyleri, imar uygulamaları ve daha birçok istatistik değer taşıyan raporlardan oluşur. Bunlara ek olarak bölgede yaşamını sürdürecek olan vatandaşların sosyal ve kültürel gereksinimleri, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabileceği iyi bir çevre oluşturmak ve yaşam kalitesini en üst seviyede tutacak şekilde arazi kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan bir belgedir.

Hazırlanmış olan nazım ve uygulama imar planlarının söz konusu ihtiyaca cevap vermemesi ya da bu planlar üzerinde bir problem olması dahilinde planın bir kısmının ya da tamamının yenilenmesi ile ortaya çıkan plana revizyon planı denilmektedir. Revizyon imar planı bir bölge için hazırlanmış olan 1/5000 ya da 1/25.000 ölçekli olarak hazırlanmış olan nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üzerinde değişiklikler yapılarak hazırlanmaktadır.

Ev, emlak, fabrika, işyeri vb alanlar için planlama ve değerleme hizmetlerimizle her zaman hizmetinizdeyiz.

Bilgi ve alternatif görüş olmak için iletişime geçiniz

link