Planlama

İmar planı en kaba tabiri ile üzerinde inşaat yapılacak olan bir toprağın hakkında detaylı bir şekilde bilgiler veren plan ya da haritaya denir. Nüfusu 10 bini geçen her yerleşim yeri için imar planı yapılması zorunludur. Nüfusu 10 binin altında olan bölgelerde de belediyenin vereceği karar doğrultusunda imar planı yapılabilir. İmar planları bir arsa üzerinde nereye, ne kadar ve ne amaçla yapı inşa edilebileceği, adalar, yollar, düzen, yoğunluk düzeyleri, imar uygulamaları ve daha birçok istatistik değer taşıyan raporlardan oluşur. Bunlara ek olarak bölgede yaşamını sürdürecek olan vatandaşların sosyal ve kültürel gereksinimleri, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabileceği iyi bir çevre oluşturmak ve yaşam kalitesini en üst seviyede tutacak şekilde arazi kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan bir belgedir.

 1. Şehir Planlama
 2. Yatırım danışmanlığı
 3. Peyzaj proje
 4. Kentsel dönüşüm / Tasarım
 5. Fizibilite çalışmaları
 6. Ruhsat çalışmaları
 7. Çevre düzenleme
 8. Şehir Planlama Hizmetlerimiz
 9. Çevre Düzeni Planları
 10. Nazım İmar Planları
 11. Uygulama İmar Planı
 12. Revizyon Planları
 13. Mevzii İmar Planları
 14. Plan Değişiklikleri / Tadilatları
 15. Koruma Amaçlı İmar Planları

Bilgi ve alternatif görüş olmak için arayınız

link